Belangrijke informatie

Wij willen u als ouder graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantie rooster, hoe u uw kind kunt ziek melden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

IMG  111899635476

Nieuwsbrieven en informatiebrieven

Hier vindt u de nieuwsbrieven en informatiebrieven per groep van De ZonneWijzer.


Nieuwsbrieven en informatiebrieven
Proceonscholen 111830818674

Vrijstelling schoolbezoek

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk. Lees meer voor de uitzondering.


Lees meer
Proceonscholen 111830818656

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken op school. In de meeste gevallen biedt een gesprek met de leerkracht de oplossing. Wanneer nodig kunt u de zaak ook met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.


Klachtenregeling