Vrijstelling schoolbezoek

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk:

 1.  Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing bestaat er recht op verlof.
 2. Voor de vakantie onder schooltijd kan alleen uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt, als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in het schooljaar. Uit een werkgeversverklaring moet blijken dat dit de enig mogelijke verlofperiode voor het gezin is.
 3. Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
 • Verhuizing van het gezin.
 • Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten.
 • Viering van een ambtsjubileum en 12½ -, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

 

De leerplichtambtenaar stelt, dat de volgende omstandigheden niet gewichtig zijn:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie in een goedkopere periode of aanbiedingen.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.
 • Andere kinderen uit het gezin zijn ook vrij.
 • Deelname aan televisieopnames of sportevenementen.

 

Een aanvraagformulier voor extra verlof is onderaaan de pagina te downloaden of bij de directeur te verkrijgen. U levert deze aanvraag, inclusief de relevante verklaringen ruim van te voren in, indien mogelijk acht weken voor de gewenste verlofperiode. De directeur neemt zelf een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt na overleg met de directeur een besluit hierover. Hiertegen kunt u schriftelijk bezwaar maken bij dezelfde leerplichtambtenaar.

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

Formulier verlofaanvraag