De Vreedzame School

Op de Zonnewijzer werken wij, voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, met de methode 'De Vreedzame School'.  De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
 
Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat waarin:
 • Leerkrachten prettig werken
 • Handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt.
 • Kinderen zich veilig voelen
 • Kinderen zich gehoord en gezien voelen
 • Iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander
 • Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat en de eigen kracht van kinderen benut.

De methode is verdeeld in verschillende blokken:

 • Blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat
 • Blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering
 • Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie
 • Blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens
 • Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid
 • Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit
 
Wat kunt u hier thuis meedoen?
Op de website van De Vreedzame School staan praktische tips en ideeën om verder te oefenen met de methode.