Onderwijs en speerpunten

De Zonnewijzer hanteert de volgende speerpunten: 

  • Vijf gelijke schooldagen
  • Sport en sportiviteit
  • Engels in alle groepen
  • Werken op een chromebook
  • Groepsdoorbroken atelierlessen

 

Vijf gelijke schooldagen van 8.15-13.45 uur

Om onze leerlingen een vaste structuur aan te bieden werken wij met vijf gelijke schooldagen. Alle kinderen gaan van maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 13.45 uur naar school. Dit betekent dat de kinderen ook gezamenlijk lunchen in hun eigen klas met hun eigen leerkracht. De deuren van de school gaan ’s ochtends om 8.00 uur open. Alle kinderen en ouders kunnen vanaf dat moment naar hun klas gaan. In de klassen is er de gelegenheid om samen met uw kind een boekje te lezen, een spelletje te spelen of kort iets aan de leerkracht te vragen/ vertellen. Rond 8.10 uur geeft de leerkracht een seintje dat er afscheid genomen kan worden, zodat de les ook daadwerkelijk om 8.15 uur begint. Om 13.45 uur sluiten de leerkrachten de dag in de groep af en lopen samen met de kinderen naar buiten.

 

Sport en sportiviteit

Sport en sportiviteit nemen een belangrijke plaats in op De Zonnewijzer. Het sociale aspect van samen spelen, geven en nemen, tegen je verlies kunnen, afspreken van spelregels, enz. vormt je als kind, als mens. In de nieuwe gymzaal krijgen de groepen 3 /m 8 twee keer per week gymles van een gediplomeerd vakleerkracht. Ook voor de groepen 1 en 2 is er een nieuw ingericht speellokaal beschikbaar. De groepen 1/2 krijgen minimaal één keer per week gymles van hun eigen leerkracht. Op de andere momenten spelen de kinderen buiten op het speelplein. Naast deze wekelijks terugkerende sportlessen organiseren wij jaarlijks een sportdag en doen wij mee aan allerlei sporttoernooien.

 

Engels in alle groepen

In alle groepen wordt Engels gegeven middels de methode Take it Easy. Take it easy is de eerste jaren gericht op het vergroten van de spreekvaardigheid van de kinderen. Kinderen leren eenvoudig gesprekjes te voeren. In de hogere groepen wordt er ook gewerkt aan de lees- en schrijfvaardigheid van de kinderen. Vanaf groep 7 wordt Engels ook getoetst. Alle lessen worden gegeven middels het digitale schoolbord waarbij de lessen door een native speaker gegeven worden. Om de lessen meer te verrijken en ook bij andere lessen de Engelse taal te betrekken heeft het volledige team een nascholing Engels gevolgd.

 

Werken op een chromebook

De groepen 4 t/m 8 maken voor een deel van het schoolwerk gebruik van chromebooks. Deze groepen doen de verwerking van de rekenles en de spellingslessen op de chromebooks. Daarnaast worden de chromebooks ook bij andere vakken ingezet, zoals woordenschat en studievaardigheden.

 

Atelier- en technieklessen

Wekelijks worden er op donderdagmiddag atelier- en/ of technieklessen gegeven.

Groepsdoorbroken wordt er gewerkt aan techniek of handvaardigheid. Zo worden er knikkerbanen gemaakt, wordt er gekeken naar wat drijft/ zinkt, worden er torens gebouwd en worden er machines in elkaar gezet tijdens de technieklessen.

 

Tijdens de atelierlessen komen diverse handvaardigheidtechnieken langs. Zo wordt er gewerkt met papier maché, gips, hout, klei, papier en allerlei andere materialen.

Naast deze lessen worden er voor bepaalde feesten en bepaalde projecten extra handvaardigheid/ projectlessen gegeven (hierbij valt te denken aan Sinterklaas, Kerst, het jaarlijkse project e.d.)

 

Schoolplan De Zonnewijzer 2023 - 2027